Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden, enkel te worden beschouwd als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van informatie. Verwijzingen naar websites van derden zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wees Licht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites.

Op de foto’s berust auteursrecht (copyright ©)