'Energie volgt de aandacht, dàt wat je aandacht geeft groeit'.  

May all beings be happy'. 
Nicole van Hasselt

'Ik voel (com)passie met al wat leeft'.

Mijn Missie   

Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en alle levende wezens. Uitgangspunt is dat wij een vibrerend energieveld zijn en resoneren met onze omgeving. Vanuit het idee dat alles met alles is verbonden, denk ik wanneer je één persoon kunt helpen op weg naar heelheid, dat die persoon ook zijn omgeving weer positief beïnvloedt.

Ik wil graag mensen inspireren. In je eigen kracht gaan staan, naar het plezier toe. Je blij voelen met wat je hebt, je talenten tot uitdrukking brengen. Zodat je je rijk voelt met wat je (al) bent. 

Hoe meer mensen zich optimaal voelen en optimaal gaan functioneren, hoe bewuster, hoe lichter en meer ontwaakt de samenleving. Zodoende wil ik een positieve bijdrage leveren aan een harmonische samenleving. Mijn persoonlijke visie op heling vindt je in de verdieping  
 

'Wanneer iemand zich zijn kracht, heelheid en vrijheid herinnert,
komt de gewenste verandering vanzelf'. 

Mijn werk, mijn passie .... fotografie, massage, kinesiologie

Fotografie 

Sinds 1992 werk ik als professioneel fotograaf. Ik heb inmiddels duizenden mensen geobserveerd en gefotografeerd, hierdoor ben ik een geoefend waarnemer. Ook vanuit mijn interesse voor lichaamswerk, let ik op lichaamstaal en wat mensen ‘beweegt’. Dit goed kunnen kijken helpt mij ook in mijn werk als therapeut. 

Fotografie betekent 'schrijven met licht'.
Mijn fascinatie voor de begrippen ruimte en tijd vindt je ook terug in fotografie: licht-frequentie, waarnemen-standpunt, vorm-leegte, kleur-densiteit, fragment-beweging, kader-evenwicht, compositie-ritme, perspectief-focus.
Al deze aspecten komen ook aan bod in mijn andere werk. 
Zie www.nicolevanhasselt.nl voor mijn fotowerk. je kunt bij inspiratie ook een aantal foto's bekijken.    

'Alleen met het hart kun je echt zien. 
Wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog'.    

Massage, lichaamswerk, lichaamsbewustzijn  

Ruim 20 jaar verdiep ik mij in en beoefen ik allerlei vormen van lichaamswerk zoals stretching, yoga en massage. Yoga maakt je sterk, flexibel, geconcentreerd, bevordert (lichaams) bewustzijn, opent de chakras en draagt bij aan je algehele welbevinden en gezondheid. Yoga betekent verbinding.

Lichaamsbewustzijn is belangrijk: je lichaam is de ingang om te voelen waar je grenzen/blokkades op fysiek niveau liggen. Welke gewoonten heb je ontwikkeld, waar zit het vast, waar stroomt het niet? Door er met je aandacht en ademhaling naartoe te gaan, kun je ruimte creëeren, met zachtheid. Door te voelen dat je lichaam levend is -vol met energie- is het mogelijk je minder bezig te houden met je gedachten, meer een 'direct ervaren'. Je lichaam is een poort tot het NU. Aanwezig zijn.   

Mijn ondervinding is dat wezenlijke aandacht door aanraking een enorme kracht heeft. Het feit dat het lichaam alle informatie en herinneringen opslaat komt tot uiting in de fysieke spanning en emoties die bevrijd kunnen worden tijdens het aanraken en masseren.

Door de jaren heen zijn er periodes waarin ik les geef in stretching, lichaamsbewustzijn en meditatie. 
Aandacht, speelsheid, plezier en eenvoud zijn mijn uitgangspunten. 

De opleiding Sen Therapy en Teacher Training Nuad Bo-Rarn Thai Massage, heb ik aan het ITM in Chiang Mai gevolgd in 2001, toen ik met mijn gezin 6 maanden in Thailand verbleef.

'Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten'. 

Kinesiologie

Bij toeval kwam ik in 2008 in aanraking met kinesiologie. Ik was direct sterk onder de indruk van de mogelijkheid om informatie uit het lichaam op te vragen zonder tussenkomst van de geest, het denken. Dit door middel van een eenvoudige spiertest! Uit pure interesse ben ik eerst een cursus Touch for Health gaan volgen. Verdiepte mij in boeken over energetische geneeskunde en werd heel enthousiast.

Vervolgens heb ik de 4-jarige HBO opleiding aan de Nederlandse School voor Kinesiologie (NSK) gevolgd en afgerond. Naast de kinesiologische modulen, zijn ook HBO medische basiskennis, orthomoleculaire geneeskunde, inleiding in psychologie en psychopathologie, therapeutische vorming, supervisie en bedrijfsvoering onderdeel van het studietraject.

Voor meer informatie omtrent de inhoud zie: http://www.schoolvoorkinesiologie.nl 

Inmiddels gevolgde nascholing: 
Zicht op Leefblind 1&2, Espavo Basis en Espavo Advanced. Medische en Psychosociale Basiskennis (Plato eindtermen)

 

Het leven bestaat uit processen die in beweging zijn en daarom constant aan verandering onderhevig, met als enige doel groei, expansie en ontwikkeling in bewustwording.

Mijn weg ...  mijn (levens) ervaring ...  

Alles wat ik in mijn leven heb ervaren maakt me tot wie ik nu ben. Mijn interesses, mijn kijk, mijn onderzoek, mijn passies (b)lijken zich nu tot een geheel te vormen. De verschillen vallen weg. 
Sleutelwoorden als ruimte, beweging en verbinding komen in al mijn werk aan bod. 
Mijn persoonlijke weg was kronkelig, onderzoekend en verrijkend. Ik heb vooral mijn hart gevolgd. Ook heb ik hoogte- en dieptepunten gekend. Omdat ik een ervaringsdeskundige ben op het gebied van nare gevoelens en een uitweg vond, heb ik ruimte gevonden om mij goed in te kunnen leven in een ander.
Ik ben moeder van vier fantastische zonen.

Wegwijzers:  

Mijn grootste leermeester is de natuur, met  al haar kwetsbare schoonheid, kracht, vruchtbaarheid, overgave en vergankelijkheid. De groeiprocessen in de natuur manifesteren zich in eindeloze cycli van veranderingen. 
Het leven leeft zichzelf, heel eenvoudig. Zonder verzet.

'De handeling vindt plaats, 
maar er is niet iemand die hem doet'. 
- Boeddha  

Inspiratie haal ik uit de rijkdom en inzichten uit verschillende tradities zoals Advaita Vedanta (non dualiteit) Boeddhisme, Zen, Taoïsme, Christendom en Soefisme. 

Het glas-in-lood raam is een mooie metafoor: alle kleuren staan voor de diverse religieuze interpretaties maar laten alle hetzelfde Licht door. 

Daarnaast volg ik wetenschappelijke inzichten vanuit de kwantum fysica. 

Meditatie is onderdeel van mijn leven. Dit kan door stilzitten, maar ook door volledig je aandacht te richten tijdens een bezigheid. Het brengt je terug naar de stilte in jezelf, je ervaart ruimte

'Ruimte is overal aanwezig en is de basis waarin alles, inclusief jezelf, verschijnen kan'.

Er bestaat de mogelijkheid te realiseren 'ik ben niet mijn gedachten, gevoelens, gedaante en geschiedenis' maar 'Ik ben het Gewaarzijn van dàt wat zich afspeelt'. 
Merk op, zijn het de denkbeelden in mijn hoofd die me een onaangenaam gevoel geven?
Als ik mijn gedachten naar een positieve ‘film’ breng, krijg ik dan een ander gevoel? 
Perspectief creëert perceptie; hoe je naar iets kijkt maakt hoe je het beleeft.
En wat ervaar ik wanneer er geen gedachten zijn, en ik stil word? 

'Aan de geest die stil is, geeft het hele universum zich over'. - Lao Tse

Het is een heel verhaal geworden, over mij, verder helemaal niet belangrijk. 
Veel nieuwsgieriger ben ik naar JOUW verhaal. 
Elke keer als ik een nieuwe cliënt zie denk ik: Ah, daar komt mijn leraar. 
Ik zie je graag in mijn praktijk. Contact

 

Vormgeving website en logo:

Al spelende met vorm kwam ik op de rode balken uit. Het verwijst naar een Torii, dit is een traditionele Japanse poort die meestal toegang verschaft tot het Shinto heiligdom. De Torii wordt gezien als de overgang van het profane (de 'gewone" wereld) naar het heilige. Ik heb met opzet de rechter steunbalk niet neergezet maar open gelaten. Opdat je zelf kunt kiezen of je de poort wilt steunen en binnengaan.

Het beeld wat je bovenin telkens ziet en welke ik "Mountains of Space" heb genoemd zijn ganzen in de lucht uit mijn woonomgeving. Maar.... waar kijk je naar? Focus je je op het object - de ganzen die 'dansen'- of kijk je naar de 'restruimte' en zie je bergen in de open ruimte?
Voor meer fotowerk binnen deze website, zie Inspiratie

De praktijknaam W e e s  L i c h t verwijst naar de lichtheid te mogen ervaren die je al bent, het verwijst tevens naar lichter in ‘gewicht’; niet langer bezwaard zijn, ontdaan van de lading.

Laat jeZelf weer stralen!

Het logo van W e e s  L i c h t  is ook spelenderwijs ontstaan. Het is een knipoog naar YinYang. Je kunt het ook zo bekijken: de kleine open cirkel is het derde oog, de kleine dichte cirkel is een kusje. De hele cirkel is het onbenoembare, dàt wat alles omvat.

Het handgebaar, de Varada mudra, staat voor compassie, oprechtheid, het aanbieden van erkenning. 

 
Liefde voor de vorm was mijn uitgangspunt,
liefde voor het vormloze mijn hoogste vervulling. 

De technische ondersteuning voor het maken van deze site, is met veel geduld en deskundigheid in handen van Anne Vossen. www.av3d.nl

naar boven