Welkom in de verdieping!                                   

'You are not a drop in the ocean.
You are the entire ocean in a drop'. - Rumi

Als je, net als ik, de behoefte hebt het aan "the bigger picture", van overzicht houdt, en het leuk vindt om vanuit diverse perspectieven naar het leven te kijken? Lees dan de  onderstaande stukjes. Deze pagina's zijn IN - FORMATIE, dat betekent in vorming, in ontwikkeling. Mogelijk komt er af en toe iets bij? Enjoy!

Energetische geneeskunde door de ogen van Einstein  

   

Volgens het paradigma van Einstein, in termen van energetische geneeskunde, wordt het menselijk wezen gezien als netwerken van complexe energievelden die in verbinding staan met fysieke en celsystemen. De erkenning van het feit dat alle materie uit energie bestaat, vormt de basis voor het begrip hoe menselijke wezens gezien kunnen worden als dynamische, energetische systemen. Door middel van Einsteins beroemde vergelijking E=mc2 leverde Einstein het bewijs dat energie en materie twee uitdrukkingsvormen zijn van dezelfde universele substantie.

Energie en massa - en daarmee licht en materie - zijn gelijkwaardig. Licht blijkt een energietoestand te zijn die trilt in een bepaalde frequentie en in een bepaalde vorm. Deze vorm is het foton als een 'energie-pakketje'. Fotonen kunnen worden ingekapseld en worden zo omgevormd in de vorm van waarneembare deeltjes met massa, die zich gedragen als materie. 

Zo wordt het begrijpelijk dat uit licht een stoffelijke schepping kan worden gevormd. Vanuit de mens gezien is materie een verdichte vorm van licht. Met andere woorden, Albert Einstein schreef een formule: E=mc² (zo energie, zo materie, maar in een andere vorm) die een natuurkundige weergave is van de aloude uitspraak van Hermes Trismegistos: 'Zo boven, zo beneden'. 

'Zo boven, zo beneden'→  E = mc² → straling ~ stof  → hemel ~ aarde

Einstein ziet het lichaam als een multidimensionaal organisme dat bestaat uit fysiek cellulaire systemen in een dynamische interactie met complex regelende energetische velden. Het holografisch principe stelt dat elk deel van de informatie het geheel bevat. Dit principe wordt weerspiegeld in het feit dat elke cel in het menselijk lichaam de overkoepelende DNA-blauwdruk bevat voor het creëren van een compleet menselijk wezen.

Het etherisch lichaam is een holografisch energieveld of patroon met de informatie voor de groei, ontwikkeling en herstel van het menselijk lichaam. Terwijl de genen in het DNA de moleculaire mechanismen sturen die de ontwikkeling van de cellen afzonderlijk beheersen, stuurt het etherisch lichaam de ruimtelijke ontplooiïng van het genetisch proces. 
(Bron: Handboek energetische geneeskunde, R. Gerber - en andere bronnen)

‘A human being is a part of a whole, called by us “universe", a part limited in time and space. 
He experieneces himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest.....a kind of optical delusion of his consciousness. 
This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us.

   Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creaturs and the whole of nature in its beauty'.
- Albert Einstein 

Opwaartse en neerwaarste oorzakelijkheid - Goswami

  

Een interessante invalshoek, om niet te zeggen paradigma verschuiving, werd nog maar redelijk recentelijk naar voren geschoven door kwantumfysicus Dr. Amit Goswami Ph.D. Hij trekt een parallel met de immateriële wereld van kwantumgolf functies en hun waarschijnlijkheden om ineen te storten, met het ontstaan van één of ander materie deeltje tot gevolg.

Op dezelfde manier dienen we het fysieke lichaam als het resultaat te zien van een neerwaartse oorzakelijkheid van kwantumgolf functies, die ineenstorten tot fysieke materie deeltjes en op deze manier aan de basis liggen voor de vorming van organen etc...!

De paradigma verschuiving is te vinden in het feit dat de reguliere wetenschap vertrekt vanuit het standpunt dat alles te verklaren is vanuit een opwaartse oorzakelijkheid, dat wil zeggen van atoom - molecuul - eiwitten - cellen naar organen. 
De inzichten in de kwantumfysica duiden op de noodzaak een neerwaartse oorzakelijkheid in ons wetenschappelijk begrippenkader op te nemen. Teneinde een verklaring te kunnen geven voor heel wat verschijnselen, niet enkel in de kwantumfysica, maar ook in de biologie, bijvoorbeeld het vraagstuk rond de vormgeving of morfogenese.

Kwantumvelden bevatten niet enkel energie maar bevatten eveneens informatie opgeslagen als de superpositie van golffuncties, elk met hun waarschijnlijkheid om zich te manifesteren, ineen te storten, in de stof. 

  'I am Not, but the Universe is my Self'. - Shih-t'ou

naar boven

Multidimensionale anatomie: 

Het menselijk lichaam is een multi dimensionaal organisme dat bestaat uit fysiek cellulaire systemen in interactie met complexe regelende energetische velden. 

 lichaamchakraervaringelementzintuigvolgorde
 fysiek  wortel  ik beweeg  aarde  reuk  7e
 etherisch  heiligbeen  ik ben vitaal  water  smaak  6e
 astraal  navel  ik voel  vuur  gezicht  5e
 mentaal   hart  ik denk   lucht  tast  4e
 intuitief  keel  ik weet  ruimte  gehoor  3e
 ego  voorhoofd  ik zie  manas  intuitie  2e
 geluks  kruin  ik ben  zijn  bewustzijn  1e

Aura 

Het aura kan beschreven worden als een lichtend lichaam dat het fysiek lichaam omgeeft en doordringt en zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. Dit veld van energie bestaat ook rond dieren, planten en stenen. Een specifieke manifestatie van universele energie is het menselijk lichaam. De oorspronkelijke betekenis van het woord “lichaam", stamt van het middeleeuwse “lik haam” en betekent “vleeshemd”. Nu is het zo dat er meer dan één hemd ons bewustzijn bekleedt.

Het lichtend lichaam of aura bestaat uit het:

Etherische lichaam: dit is de laag die het fysieke lichaam omhult (2,5 a 3,5 cm) en zorgt voor energetische energieverdeling in de chakra’s en is tevens verantwoordelijk voor energie afgifte aan andere aura lagen.In het etherisch lichaam openbaren ziekten zich eerst als gaten of uithollingen. Zij is erg bevattelijk voor negatieve energie.

Emotionele lichaam: hier bevinden zich alle emoties en gemoedstoestanden, ongeveer 8 cm van fysieke lichaam af. Bij positieve gevoelens is de kleur helder, bij negatieve dof of donker. Onverwerkte of onbewuste emoties liggen hier opgeslagen, deze zorgen voor disharmonie. Op dit niveau werken bloesem remedies en edelstenen erg goed.

Mentale lichaam: hier zijn de ideeën en gedachtengangen te vinden.
De drager van menselijk denken genoemd. Ongeveer 7-20 cm vanaf fysieke lichaam.

Astrale lichaam: de dikte van deze laag is afhankelijk van iemands spirituele ontwikkeling en ongeveer 20-45 cm van fysieke lichaam af. Hier ontstaan onderlinge (ver) bindingen tussen mensen d.m.v. chakra koorden. Uitwisselingen tussen mensen gebeurt dus veelal op astraal niveau, zowel aantrekking als afstoting. 

Etherisch-causale lichaam: deze laag vormt de blauwdruk voor het etherisch lichaam. Het is eigenlijk de meest ideale vorm die het etherisch lichaam kan aannemen. Ongeveer 45-60 cm vanaf het fysieke lichaam.

Universele liefdeslichaam: dit is de emotionele laag op spiritueel gebied. Hier kan je spirituele hoogtepunten ervaren. Deze laag is verbonden met de Universele Liefde. Goddelijkheid en onvoorwaardelijke liefde. Ongeveer 65-80 cm vanaf het fysieke lichaam.

Ketherisch causale lichaam: dit is de mentale laag van het spirituele gebied en is tevens het hoogste niveau op spiritueel gebied. Hier ervaart men de directe verbinding met de universele energie en bevat het levensplan.

Het mentale (de 'mind', gedachten) beinvoedt het astrale, het astrale beinvloedt het etherische, het etherische beinvloedt het fysieke lichaam. Langs deze weg kan een 'mind' een fysiek lichaam besturen. 

Energieverstoringen in het etherische lichaam en in het acupunctuur meridianen systeem gaan vooraf aan de fysieke / cellulaire manifestatie van ziekte.

Ziekte wordt veroorzaakt doordat het energiesysteem niet in evenwicht is of wanneer de energiestroom verstopt zit. Het misvormt ook onze waarneming, tempert onze gevoelens en belemmert op die manier een probleemloos ervaren van volledig leven.

.....een probleemloos ervaren van volledig leven...

naar boven

Chakras  

Chakras zijn gespecialiseerde energiecentra in de subtiele lichamen.(zie bovenstaand genoemde lichamen). Chakra is in het Sanskriet het woord voor wiel. Het zijn trechters van energie (draaikolken) met de wijdste opening aan buitenzijde. Chakras functioneren als transformatoren waarin subtiele energie wordt gereduceerd tot hormonale, zenuw en cellulaire activiteit van het fysieke lichaam. 

De chakra's hebben 3 belangrijke functies:

- Zij voorzien elke laag van de aura en dus ook het fysieke lichaam van levenskracht.
- Zij bewerkstelligen de ontwikkeling van verschillende aspecten van zelfbewustzijn;
  elk chakra staat i.v.m. specifieke psychologische functies.
- Zij zorgen voor de doorstroming van energie tussen de verschillende niveaus van de aura. 

Ieder hoofdchakra staat in verbinding met bepaalde delen uit het zenuwnetwerk, delen van het fysiologisch systeem en het endocriene systeem. De locatie van chakras corresponderen met die regionen in het lichaam waar de zenuwen zich verzamelen en waar de elektrische activiteit hoog is, zoals de brachiale en de sacrale plexi (grote chakras) en de ellebogen, knieën, handen en voeten (kleine chakras).

De chakras staan met elkaar en met diverse aspecten van het fysieke lichaam via energetische draden (nadi’s) in verbinding en vormen tezamen het chakra-nadi-netwerk. In totaal zijn er iets meer dan 360 chakra's in het menselijk lichaam. Inmiddels zijn er 13 hoofdchakras geactiveerd. 

Ik benoem hier de 7 bekende hoofdchakras: 

1e chakra ligt tussen de benen, het verfijnde uiteinde zit recht in het heiligbeengewricht. Het is verbonden met de kinestetische (houdingszin), proprioceptieve (bewegingszin) en tactiele zintuigen.  Staat in verband met onze wil om te leven en voorziet het lichaam van fysieke vitaliteit. Verschaft energie aan de wervelkolom, de bijnieren en de nieren. Kleur: rood

2e chakra ligt net boven het schaambeen aan voor en achterzijde van het lichaam. Het uiteinde zit direct in het centrum van het heiligbeen waardoorheen wij emoties voelen. Staat in verband met onze sensualiteit en seksualiteit en voorziet onze geslachtsorganen en ons immuunsysteem van energie. Kleur: oranje

3e chakra is gelokaliseerd in het zonnevlecht gebied voorzijde en achterzijde het fijne uiteinde zit rechtstreeks in de middenrif aanhechting. Voorziet de maag, lever, galblaas, alvleesklier, milt en zenuwstelsel van energie. Staat in verband met onze intuïtie, en is verbonden met wie we zijn in het universum, hoe we ons tot anderen verhouden en hoe we voor onszelf zorgen. Kleur: geel

4e chakra ligt in het hartgebied en staat in verband met liefde en wil. Hierdoorheen voelen we liefde. Het aspect aan de voorzijde is verbonden met liefde, het aspect aan de achterzijde met de wil. Om dit chakra goed te laten functioneren moeten we een evenwicht vinden tussen liefde en wil. Het voert energie naar ons hart, bloedsomloop, thymus, zwervende zenuw en de bovenrug. Kleur: groen

5e chakra ligt in de voor en achterzijde van de keel, staat in verband met gehoor- reuk- en smaakzin. Fijne uiteinde in nekwervel C3. Verschaft energie aan de schildklier, bronchieën, longen en spijsverteringskanaal. Verbonden met geven en ontvangen en het spreken van onze waarheid. Kleur: blauw

6e chakra is gelegen op het voorhoofd en aan achterzijde van het hoofd. Uiteinde ervan zit in centrum van het hoofd. Verschaft energie aan de hypofyse, hersenstam, linkeroog, oren, neus en zenuwstelsel. Het staat in verband met het gezichtszintuig. Voorste deel is verbonden met conceptueel begrijpen, het achterste deel met het stap voor stap uitdragen van onze ideeën teneinde ze te verwezenlijken. Kleur: indigo

7e chakra is gelegen boven aan het hoofd. Het fijne uiteinde ervan zit midden in de bovenkant van het hoofd. Het verschaft energie aan de hersenschors en het rechteroog. Staat i.v.m. de ervaring van innerlijk weten. Het is verbonden met de integratie van persoonlijkheid en spiritualiteit. Kleur: violet 

(Bron:o.a. Licht op Aura en Bronnen van licht - Barbara Ann Brennan)

naar boven 

'Ieder individu is de moeite waard,
ieder individu heeft een rol te spelen,
ieder individu kan een verandering tot stand brengen.'

Meridianen

Het acupunctuur meridianen systeem is een afzonderlijk georganiseerd netwerk van microscopische kanalen en vormt de koppeling tussen het fysieke en het etherische lichaam, de zogenaamde fysiek etherische interface.

Het meridiaan systeem brengt een voedende subtiele energie, bekend als Qi (Ch'i) van buiten naar de zenuwen, bloedvaten en dieper gelegen organen van het lichaam via energetische openingen in de huid die acupunctuur punten worden genoemd. De Qi loopt door de meridianen volgens een vaste volgorde, elke meridiaan heeft zodoende een hoogte en dieptepunt in activiteit in de 24 uur klok.

Elke (dubbele) hoofdmeridiaan is verbonden met een orgaan: hart, dunne darm, milt, maag, long, dikke darm, nier, blaas, lever en galblaas. De Kringloop en drie-voudige merdianen sturen elk andere processen aan. 
De Centrale (Conceptie) en Gouveneur meridaan lopen midden over de romp aan voor- en achterzijde. Dit zijn verzamelvaten van energie (YinYang) die het lichaam binnenkomt en weer verlaat. 

Blokkades van energie hebben twee oorzaken: een inwendige en uitwendige. Van binnen blokkeren we de energiestroom door emoties vast te houden. De externe oorzaak raakt de opvattingen die we over de werkelijkheid hebben.

'Life isn't as serious as the mind makes it out to be.' - Eckhart Tolle 

naar boven

Het vijf elementen systeem:    

Het vijf elementen systeem beschrijft de parallellie en sychroniteit van gebeurtenissen in de inwendige en uitwendige wereld van het menselijk organisme. Dit systeem is onderverdeeld in de macro en de menselijke micro kosmos.

Alle verschijnselen zijn gerangschikt volgens YinYang en de vijf fasen hout, vuur, aarde, metaal, water. Ze staan voor vijf soorten fundamentele processen, die elk corresponderen met de vijf orgaannetwerken, de vijf seizoenen (lente, zomer, nazomer, herfst, winter) vijf klimaten en vijf persoonlijkheidstypen.

De werking van het lichaam is verwant met seizoenscycli van de evolutionaire transformatie, geboorte, groei, rijping, oogst en verval. Elk van de vijf orgaannetwerken heeft zijn functie binnen de cyclus. Analoog aan de vijf klimaten en seizoenen in de natuur wordt het inwendige milieu gegenereerd door de orgaannetwerken. De vijf elementen bestaan elk uit Yin en Yang. 

'Het Ene is in alles.
Alles is in het Ene.
Als je dit beseft, ben je niet langer bezorgd over je tekortkomingen'.

YinYang   

De YinYang begrippen verwijzen naar twee tegengestelde principes waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het betreft een dynamisch proces en weerspiegelt de te onderscheiden delen van de eenheid.

De Tao (de cirkel) is onbenoembaar en niet te duiden. De Tao is alles wat er is en niet is, en manifesteert zich in twee tegengestelde waarden. De tegengestelde waarden vormen geen dualiteit, het ene is niet beter dan het andere. De delen zijn evenwaardig, gelijk en toch verschillend. Het zijn niet alleen tegenstellingen maar vooral complementaire, elkaar aanvullende waarden. De twee stippen geven aan dat het ene het begin van het ander is, dat Yang het begin is van Yin en Yin het begin van Yang.

Yin voedt Yang. Yang verlevedigt Yin. Waar Yin zorgt voor de instandhouding van vormaspecten (organen, botten, vlees, huid) zo zorgt Yang voor functionele aspecten zoals kracht, beweging en verandering op alle niveaus. 

Yin
: ontvangen, door laten gaan, dalen, passief, nacht, koude, maan, schaduw, vrouw, onderkant, binnenkant. 
Yang: iets laten beginnen, dynamiseren, doen stijgen, actief, dag, warmte, zon, licht, man, bovenkant, buitenkant. 

Kortgezegd: Yin is ZIJN en Yang is DOEN 

naar boven

    'Beyond all reason is the mystery of Love'.

Holistisch

De holistische benadering van geneeskunde gaat ervan uit dat de klachten en ziektes van de mens benaderd worden vanuit alle niveaus en lagen in de natuur, de microkosmos en macrokosmos.

Klachten en ziekten kun je globaal drie perspectieven onderscheiden:

Het intra-persoonlijk perspectief: betekent dat de mens verdeeld wordt in lichamelijke, emotionele en mentale niveaus. Bij klachten dient de wisselwerking van al deze niveaus te worden onderzocht en geduid.

Het inter-persoonlijk perspectief: houdt in dat de mens een sociaal wezen is, dat niet los kan worden gezien van zijn omgeving, zoals levenspartner, gezinssituatie, familiegeschiedenis, vriendenkring, collegae etc.  

Het trans-persoonlijk perspectief: Uitgangspunt is dat de kern van elk mens een tijdloos wezen is dat voor de geboorte bestond en na de dood zal voortbestaan. Dit trans-persoonlijke en tijdloze wezen is één met de kosmos, de natuur, het zijn. Het kan beleefd worden als een hier en nu bewustzijn waarin alle dualiteiten en scheidingen wegvallen.

Het verhogen van het bewustzijn heeft een effect op alle aspecten van de mens. Daarnaast worden energiedoorstroming en communicatie tussen alle soorten cellen, organen en orgaansystemen gestimuleerd en dit werkt door op bewust en onbewust niveau. Het stimuleert tevens het intuïtieve en de verbinding met de levensenergie (Qi). Bewustwording is de sleutel tot dit proces. Omdat bewustwording van deze oorspronkelijke eenheid de diepste heling is, dienen klachten en ziektes in verband te worden gebracht met onverwerkte gevoelens van afgescheidenheid opgedaan in het verleden van de persoon, dat holistisch benaderd dient te worden vanuit bovenstaande perspectieven.

Je kunt de holistische benadering typeren als: 
Analogie in alle lagen en niveaus. Elke verstoring wordt benaderd vanuit het grote geheel. Het heling proces is een bewustwordingsproces. Het gaat om de totale harmonie en balans van een mens. Niet de klacht staat centraal maar de gehele mens.

 

naar boven

Bewustzijn is alles, alles is bewustzijn...

'Resting in the caring embrace of Life...'

Zodra de identificatie verschuift van jou als afgescheiden individu, naar jou als bewustzijn, lost een wereld van pijn op. Wanneer er het werkelijke besef is dat alles bewustzijn is, laat je het lichaam/geest systeem rustig z'n weg bewandelen.
Je bent dan de waarnemer, getuige van datgene wat er gebeurt.
Zonder verzet, zonder controlezucht, stress, verkramping, onnodige angsten, hardnekkige verlangens, frustraties of schuldgevoelens. Er is het besef dat alles precies is zoals het moet zijn en dat het universum en ons leven, een spel is waarin wij als bewustzijn onszelf kunnen ervaren.

Ingezoomd    Uitgezoomd
Ik ben een afgescheiden individu  Alles is bewustzijn
Ik kies, ik denk, ik handel  Bewustzijn doet alles
Ik ben niet goed genoeg  Alles is perfect
Ik wil dat dingen anders zijn dan dat ze nu zijn  Alles is precies zoals het zijn moet
Ik moet alles onder controle houden  Laat het zijn

 

We loose dependancy, not capacity, by letting go...

In het Boeddhisme bestaat de term 'chita, the space of consciousness, the mindset.
Ofwel: the shape that experience takes. Uitdaging is Awareness of the chita IN the chita.
Aandacht geven AAN de mindstate. Niet VANUIT de mindstate handelen. 
Dat betekent:'to respond', the ability to respond: respons-ability. (Ver-antwoord-elijkheid).
In plaats van 'to react', re-action. Re-ageren (strijden tegen)

 'Het Bewustzijn slaapt in de steen, 
droomt in de plant, ontwaakt in het dier 
en wordt zich bewust van zichzelf in de mens. - Pythagoras

Mijn persoonlijke visie op heling. 

Eenheid - Heelheid 

Het Boeddhisme leert dat de allerhoogste realisatie is, dat afgescheidenheid een illusie is en dat alle vormen met elkaar in een afhankelijkheidsrelatie staan en in essentie Eén zijn.

Ik stel mij de vraag. Wat is leven?
Een pulserend energieveld, in en uit, in en uitademing, zomer en winter, expansie en inkrimping, geboorte en dood, structuur en ruimte. De evolutie in de natuur is niet meer en niet minder dan de altijd voortgaande zich cyclisch ontvouwende kosmische geest. Leven is er altijd, je kunt het ook God noemen of Zuiver Bewustzijn.

‘The ONE has many bodiesʼ.

Uitgangspunt: alles is energie, trilling, frequentie. Aanname is dat wij een veld zijn van Zuiver Bewustzijn. In de baarmoeder nemen wij vorm aan, een aspect van het geheel (Bron) in een gemanifesteerde en verdichte vorm met als doel een ervaring op te doen. Energie in beweging in de materie. Materie is gestolde (verdichte) verstilde energie wanneer het wordt waargenomen.  
Wij zijn een uitdrukkingsvorm van kosmische intelligentie, noem het Zuiver Bewustzijn. 

Met ons lichaam als voertuig doen wij een ervaring op in deze verdichte en ook dualistische dimensie. Het Licht kan zichzelf niet kennen wanneer het omgeven is door Licht, daarom zijn er tegengestelden, dualiteiten. Het ego op weg naar individuatie. In de illusie dat we afgescheiden zijn....

'Wij zijn geen lichamelijke wezens met een spirituele ervaring,
maar spirituele wezens met een lichamelijke ervaring'.

Alles wat je in het verleden hebt meegemaakt, positief gelabeld of negatief ervaren, alle informatie wordt opgeslagen in het lichaam door middel van celgeheugen. Bewust of onbewust van het verhaal dat we aan de omstandigheden hebben gekoppeld creëren we, zoals ik het noem, ‘knopen’. Knopen die wanneer liefdevol gezien, aangeraakt, geaccepteerd en omarmd worden, kunnen worden ontward en losgelaten, ontkoppeld. Door intiem en wezenlijk contact te maken kan de energie dan weer vrijelijk stromen. Het identificeren ermee kan worden losgelaten.

In essentie zijn wij Al Heel, HeelAl. 
Dit is onze ware natuur of onze oorspronkelijke staat van zijn. Leren leven vanuit je Essentie, je kern, je wezen.

'You are not IN the universe, you ARE the universe, an intrinsic part of it. Ultimately you are not a person, but a focal point where universe is becoming  conscious of itself.  What an amazing miracle'. - Eckhart Tolle

Echter de hypnose van de geest, ons verstand, maakt dat wij geloven in, en ons identificeren met onze gedachten en gevoelens. Energie volgt de aandacht, dàt wat je aandacht geeft groeit.
Heling ofwel opnieuw heel worden, begint bij het aanraken van oude opgeslagen beladenheid. Het te laten zijn voor wat het is, het gevoel te omarmen. De herinnering blijft wel maar de belading gaat eraf, de blokkade wordt weer stromend. Heling vind plaats wanneer wij onze opgelopen beladenheid zoals pijn, verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of ongewenste ervaringen liefdevol accepteren, erkennen, begrijpen en omarmen.

Met het werkelijke aandacht te geven, het wil alleen maar gezien worden, kun je het vervolgens loslaten. Door inzicht kun je dan aangeleerde patronen gaan overstijgen, waardoor de programma’s van angst (‘oude data’) niet langer worden opgestart. Naar jezelf en je lichaam luisteren met compassie, erkennen en aanvaarding van het huidige moment. Naar jezelf kijken met een milde, open en niet oordelende houding. Luisteren naar de behoefte van de symptomen van de verstoring.
Werkelijk contact maken zet iets in beweging.  

In welk opzicht ben ik vergeten wie - ik - ben?

Een uitnodiging tot helen is er continu. Telkens als je in je leven ergens tegenaan loopt waarvan je denkt dat het vijandig is, is het eigenlijk een uitnodiging tot heling van je eigen onbewuste blokkades of negatieve overtuigingen. Probeer dan niet de valse bevestiging van het 'zie je wel-isme' in te duiken. Daar waar je onbewuste overtuiging ligt, dat draag je in je en straal je uit. Je straalt een frequentie uit en die wordt altijd weer beantwoord, door je omgeving, je medemens, al dan niet bewust. Alles in de schepping draagt een trilling, een frequentie. Dit geldt voor emoties, gedachten, woorden, voedsel, mineralen, planten, dieren, materie. Bedenk dat positieve emoties honderd keer sterker zijn dan negatieve emoties. 
Wat wil jij aandacht geven?

'Every thought has a frequency and sends a magnetic signal that interacts with the environment. It impacts the physical property of matter, such as water'. - Masaru Emoto 

Door je bewust te worden van je eventuele negative hang ups, je angst, je verhaal en je overtuiging kun je iets gaan transformeren. Van Verkramping naar ontspanning.

Angst is −  Liefde is  +   dàt neutraliseren. 

Donker en Licht. Donker is het ontbreken van licht, licht doet donker verdwijnen.

Angst en Liefde. Wat zou liefde doen?

Wees Licht, Wees Liefde, je bent het al!