terug naar overzicht teksten

Licht 

Gedicht uit de inauguratie rede van Nelson Mandela (1994)

Onze diepste angst is niet,

dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis,

waar we het aller bangst voor zijn.

We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant,

buitengewoon aantrekkelijk,

getalenteerd
en geweldig zou zijn?

Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?

Dat je je kleiner voordoet dan je bent

komt de wereld niet ten goede.

Er is niets verheffends aan

je kleiner voor te doen dan je bent,

opdat mensen om je heen

zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Wij zijn geboren om de luister

van God uit te dragen, die in ons woont.

Niet slechts in enkelen van ons,

maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen
                           
geven we anderen

onbewust toestemming om dat ook te doen.

 

Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,

bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.